Over BNN

Missie

BNN wil vanuit haar oprichtingsgedachte binnen het publieke mediadomein structureel en
duurzaam plek en aandacht geven aan jongeren (15-35 jaar). 

Doel
BNN wil jongeren bereiken, raken, informeren, amuseren, prikkelen en aan het denken zetten. BNN wil daarbij blijvend verjongen en houdt daarbij rekening met de veranderende samenstelling van de Nederlandse samenleving. BNN biedt kleur en duiding aan de voor jonge mensen belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen en aspecten van het leven. Dit doet BNN op een wijze die tevens bijdraagt aan de brugfunctie die zij wil vervullen tussen de verschillende generaties.

Kernwaarden
BNN houdt om haar missie te bereiken in al haar uitingen rekening met de waarden eigenzinnig, humoristisch, lef, brutaal en ‘lust-for-life’, aangevuld met de wil en drijfveer om een onderscheidend vermogen na te streven, zowel ten aanzien van het aanbod binnen- als buiten de Publieke Omroep.

De geschiedenis van BNN

Hoe is BNN ontstaan?
Zoals andere omroepen zijn ontstaan uit een bepaalde geloofs- of politieke overtuiging en tot een bepaalde zuil behoorden (verzuiling), werd BNN opgericht in de overtuiging dat er in het publieke omroepbestel naast volwassenen van 35 jaar en ouder, ook plaats moet zijn voor jongeren. Jongeren die niet gebonden zijn aan een godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond, maar elkaar vinden in steeds wisselende levensstijlen.

Wat betekent BNN?
BNN betekende eerst Bart News Network. Zo heette het programma dat Bart de Graaff voor Veronica presenteerde. Later veranderde de betekenis van de 'B' in de 'B van brutaal'. Maar BNN staat als begrip voor een eigenzinnige, verfrissende en op jonge mensen gerichte omroep. De letters hadden, tot voor kort, afzonderlijk geen betekenis meer. Na de dood van Bart, heeft de omroep de betekenis van de letters BNN veranderd in Barts Neverending Network.

Wat is BNN's doelgroep?
BNN richt zich in essentie op jongeren van 15 tot 25 jaar en jong volwassenen tot 35 jaar. Maar de groep ‘jongeren’ laat zich niet vangen door een bepaalde leeftijdsgroep. BNN is er voor iedereen die zich jong voelt en die jong denkt.

Wat is het imago van BNN?
BNN heeft een sterk, toegankelijk en positief imago bij jongeren. Dat imago wordt voor een groot deel ingevuld door onze programma’s die aan een aantal wetten moeten voldoen: een ijzersterke formule, unieke presentatoren, onderscheidend zijn door vorm en inhoud en het uitstralen van de BNN-waarden. Deze waarden zijn: humoristisch, eigenzinnig, brutaal, lef en lust for life.